Böbrek Meridyenindeki Önemli Noktalar

Böbrek Meridyenindeki Önemli Noktalar :

Böbrek Meridyenindeki Önemli Noktalar

Fokurdayan Pınar


Bulunduğu yer:
Ayak tabanının altındadır. Kolay bulmak için ayak parmaklarının hepsini aşağı doğru sıkışurm, tabamu altında, ön kısımda bir çukur oluşur. Bu çukura parınakla hasurarak ayağı açın, pannağın tuttuğu yer noktadır.

Isim anlamı:
"Yong" kaynak ve taşımak demektir, "'Quan" ise kaplıca, pınar ve kaynak anlamına gelir. Harfler hemen bizlere bu noktanm vıicudumuzun enerji kaynağı olduğunu anlatır.

Çalışma mekanizması: Su. hayati fonksiyonun en önemli maddesidir. Noktanın isminden anlaşıldığı gibi, eğer bedenimizdeki enerjiyi su olarak algılarsak, burasının suyun kaynağı olarak vıicudumuza enerji gönderdiğini hayal edebiliriz. Bu nokta böbrek meridyeninin en önemli noktası olduğundan hayati önem taşır ve organların dengesini sağlar. Omzumuzda bulunan JIANJ ING (OlD uz kuyusu) noktasıyla Yong-Quan noktası, bir çizgiyle birbjrine bağlıdır. Yukarıdaki kuyu ağzından ( HANI/Ne) alttaki kaynağa direkt bakar. Bu iki noktanın bağlantısı, vücuua bir biyolojik alan oluşturur. Vucutıa oluşan biyolojik alan, organlann fonksiyonunun denge de çalışmasma pozitif etki sağlar. YongQuan, böbrek meridyeninin başlangıç noktası olduğundan (Çin uhbına göre böbrek insana hayati enerji kazandırır), yapılan uyan direkt böbrek ve böbrek Listü bezini olumlu etkiler. Unutmamamız gereken bir şey daha var: Ayak tahanının bütün vücudumuzun yansıtılması olduğunu hepimiz biliyoruz, bu da böbreğin yarısıuldığı yer olarak noktanın ne kadar önemli olduğunu anlatır.

Faydalar:
İnsanı zinde, enerjik, huzurlu, güçlü yapar. Dimdik yürümesini ve sağlam yere basmasını sağlar. Toprakla enerji atış verişini olumlu etkiler. iIastal ıktan korunma, sağlıklı yaşama ve tedavi de birçok olumlu etki gösterir. Çin'de halk arasında "Taban merkezi masajı" olarak bilinen bir teknik, yüz yıllardan beri hastalıktan korunmak amacı ile kullanılmaktadır.

Ne tür şikayet ve hastalıkta kuJlambr: Stres, yorgunluk. uykusuzluk, menopoz dönemi şikayetleri, üşümek, çok terlernck, bel üşümcsi, isteksizlik, öfke, sabırsızlık ve depresyon. cinsel sorunlar, baş dönmesin, nefes yetmezliği, krampta kullanılır.

Not: Bu nokta cankurtaran noktalardan biridir.

Uygulama şekli: Önce leğene ayağm dayanalıileceği kadar sıcaklıkta su hazırlanır, suyun içine bir tutarn tuz atılır, sonra 10 dakika ayak bu suda tutulur. Ayak kurulanır ve sonra ınasaj uygulanır. Şimdi 'Taban merkezi masarı uygulamaya başlıyoruz: Eğer sürekli insan kendini yorgun hissedcrsc, uzun süredir hasta veya genelde isteksiz ise, saat yönünün tersi yönüne doğru başparmakla bastırarak ve ovalayarak masaj yapılır. işlem 12-18 defa uygulanır. Böylelikle enerji akışını sağlamış olur.

Eğer çabuk öfkelenen ve sabırsız biri iseniz, saat yönünde çevirerek haşparmakla 12-18 defa haskı masajı uygulayın. Saat yönünde yapılan ovalama hareketi, vücutta biriken fazla enerji yi boşaltarak sakinleştiri r. Eğer bu işlem her gün yapıhrsa, kendi kendinize bakım yapmış olur ve sağlıklı yaşama bir adım daha yaklaşmış olursunuz. Şikayedi iken birçok şikayetten kurtulursunuz. Acil durumda kullanmak için, başparmakla bastırılarak uyarılabilir. Baskı sert olabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler: Bebeklerde kullanılmaz.

Büyük Irmak

Bulunduğu yer: Ayak bileğinin iç kısmında, ayak bileği kemiği ile tendon (Kiriş) arasındaki boşluktadır.

İsim anlamı: "Tai" büyük demek "Xi" ise ırmak çay demektir.Böbrek meridyeni enerjinin burada ırmak gibi aktığını anlatıyor.

Çalışma mekanizması: Böbrek meridyeninin asıl noktası olması sebebiyle, hayat enerjimizi direkt etkileyerek fonksiyonunu gerçekleştirir. İdrar sökme etkisi nedeni ile vücudun atık maddelerinden arınması için yardımcı olur.

Faydalar:Öfkeyi (aşırı sıcak enerji) azalıp, enerjiyi dengeleştirir.

Ne tür şikayet ya da hastalıkta kullanılır: Baş ağrısı, diş ağrısı, kulak çınlaması, yorgunluktan kaynaklanan nefes yetmezliği, uykusuzluk, unuıkanlık ve cinsel güçsüzlük, ayak üşümesi ve bilek ağrısı gibi sorunlarda kıllanılır.

Uygulama şekli: Rahat bir pozisyonda oturulur, bir ayak kucağa alınır, noktanın üzerine basurarak 3 dakika masaj yapılır. Masajdan önce ve sonra birer bardak su içilmelidir.

Parıldayan Deniz

Bulunduğu yer: Ayak bileğinin iç kısmmda, bileğin altındaki çukurdadır.

Isim anlamı: "Zhao" parlamak, ışıldamak, ışık saçmak demek, "Hai" ise deniz demektir. Bununla, burada deniz gibi biiyük su alanı olduğunu ve onun üzerine ışık yayıldığını anlatmak istiyor. Işaret edilen şey: Böbrek meridyeni enerjisinin burada güneş gönnüş deniz gibi güçlü olmasıdır.

Çalışma mekanizması: Böbrekteki sıvının büyük bir kısmı burada buharlaşır. Bu sebeple güneşten gelen sıcak enerji burada emilir ve bedene enerji kazandırılır. Böbrek meridyeni ve böbrek bu noktanın uyarılmasıyla kuvvetlenir. Öbür yandan fazla Yang enerjiyi de yatıştırır ve karaciğer işlevini dengede tutar.

Faydalar: Böbrek fonksiyonunun denge de çalışmasını sağlar, böylelikle hayat enerjimizi her zaman güçlü ve akıcı kılar.

Ne tür şikayet ya da hastalıktya kullanılır: Ymgunluk, uyku bozukluğu (çok uyumak ve ya uyuyamamak), endişe ve korku, adet düzensizliği, akıntı, çok idrara çıkma, beri-beri gibi hastalıklarda ve boğaz kuruluğunda kullanılır.

Uygulama şekli: Ayak kucağa alınır, bu noktanm uzerine baskı uygulanarak 12-18 defa ovalayarak masaj yapılır.

Dikkat edilmesi gerekenler: Hamile bayanlarda kullanılmaz.

Saraya Nakletme


Bulunduğu yer: Köprücük kemiği altında, vücut orta hattının 3 parmak yanındadır. Kolay bulmak için köprücük kerniğin altından, dıştan içe doğu pannağmızı gezdirin, boşluğun bittiği yer aradığımız noktadır.

Isim anlamı:
"Slıu" çekmek, taşımak, nakletmek demektir, "Fu" ise saray, köşk ve organ deınektir. Bununla, burasının bedenimizdeki "Saray" a, yani organlara bir şeylerin taşınma noktası olduğunu anlatmak istiyor.

Çalışma mekanizması: Nokta, göğüste yerleşik olması sebebiyle nefesi direkt etkiler. Öbür yandan burası böbrek meridyeninin son noktasıdır. Yüzeydeki enerjiyi vücudun içine taşıma işleminin burada gerçekleştiği düşiinüıür. Buraya yapılan uyarı böbrek meridyeni enerjisinin kesintisiz akmasını sağlar ve insanı kuvvetli hissetıirir.

Faydalar: Nefesi olumlu etkiler, vücut ısı dengesini sağlamakta etkilidir.

Ne tür şikayet ya da hastalıkta kullanılır: Solunum güçlüğü, astım, öksürük, göğüs ağrısı, göğüste doluluk hissi, çok terleme veya terlememe, ayak üşümesi, düşük vücut direnci, ağırlık hissi, iştahsızlıkta kullanılır.

Nasıl kullanılır: Rahat bir şekilde oturulur. dirsek masanın üstünde sabiılenir. iki başparmak aynı anda noktanınüzerine koyulur. Parmak derin nefes alırken serbest tutulur, nefes verirken hastırılır. Bu işlem derin nefesle beraber 6-8 defa yapılır.

Dikkat edilmesi gerekenler: Masaj yaparken urrıakla bastırmaktan kaçınmalıdır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp