Kurbanın Kesilişi

Kurbanın Kesilişi :

Yenilmesi dinen helal ve mübah olan bir hayvanı şer'an boğazlama işlemi iki şekilde yapılır.

1. Boğazın çeneye bitişen tarafı kesilmek suretiyle olur ki buna Zebh, kesilen ve kesilecek olan hayvana da Zebiha denir. Mezhaba kelimesi aynı kökten alınmıştır.

2. Boğazın göğse bitişen kısmından ve hayvanın göğsü üstünden vurularak kesilir. Buna da Nahr denir. Koyun, keçi ve sığır cinsinden olan hayvanların Zebh usulü ile kesilmesi devenin ise Nahr yolu ile kesilmesi sünnettir.

Sünnet Üzere Kesilişi

Kurbanlık hayvanı, usulüne uygun olarak rahatça ve fazla eziyet vermeden kesebilmek için, önce keskin ve büyük bir bıçak hazırlanır. Hayvanın göremeyeceği bir yere konur. Sonra kurban kesileceği yere eziyet vermeden götürülür. Hayvan yüzü ve ayakları kıbleye karşı gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak diğer üçayak bağlanır sonra kıbleye karşı durularak şu dua ve ayetler Kurban sahibi veya vekili tarafından okunur.

"Allahümme haze minke ve ileyke. Fetekabbel minn."

"Ya Rabbi! Bu sendendir ve sanadır. Benden kabul buyur" denir. Sonra:

"İnni veccehtü vechiye lillezi fatara 's-semavati velerd hanifen. Vema ene minel müşrikin." "Şüphesiz ki ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a dosdoğru çevirdim. Ben müşriklerden değilim" der. Sonra:

"İnne salatl ve nusuki ve mehyaye ve mernati lillahi rabbil alemin. La şerike leh. Be bizalike ümirtu ve ene evvele'l müslimin."

"Namazım, niyazı m, hayatım ve ölümün bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun ortağı yoktur. Bununla emrolundum. Ben ilk müslümanlardanım." ayeti kerimesini okur. Bundan sonra tekbir getirir. Arkasından:

"Bismillah, Allahü Ekber" denilerek hazırlanan keskin bıçakla hayvanın boynuna çalınır ve bıçak aşağıdan yukarı doğru yürütülür. Yemek ve nefes boruları ile şah damarı denilen iki ana damar kesilir. Kanı iyice akıtılır. Tamamen ölerek, sükûnet buluncaya kadar beklenir. Usulünce derisi yüzülür.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp