Vel’asri Suresi Hasıl Önemi

Vel’asri Suresi Hasıl Önemi :

Bismillahirahmanirrahim

Vel'asri Innel'Insane lefiy husrin ille lIelyne arnenü ve amllüssallhütl ve tevasav ve tevasav bisabr.

Açıklaması:

Bismillahirahmanirrahim

Kasem olsun ki asra, insan mutlak bir hüsranda; ancak o kimseler başka ki iman edip salih ameller işlediler ve hep hakka vasiyetleştiler ve sabra vasiyetleştiler!

Ve‘asri Sure-i Şerife‘nin Esrarı:

Her türlü Afattan, Sirkattan, Yangından Emin ve Muhafaza Olur:

Bu süre-i şerife dört kağıt parçası üzerine yazılıp bir anbarın ya da bir mahzende bulunan mal ve eşyanın dört bir köşesine konulursa o anbar veya mahzende olan mal ve eşya biizniillahi teala her türlü afattan, sirketten, yangından ve her çeşit fenalıklardan emin ve muhafaza olur.

Düşmanın Bereket Ve Alış Verişinin Bozulması İçin:

Bir düşmanın ızrarı ve karu kisbinin durması, alış verişinin bozulması gaye ve maksadıyla bu süre-i şerifeyi üzeri siyahlanmış bir kurşun levha üzerine cumartesi günü Zühal saatinde (günlerdeki saatlerin hangi kevkebe münasebeti olduğu birinci cildin evvelerinde yazıldı) yazıp istediğin mevzie koy, oradan bereket zail olur gider, alış veriş kesilir, karu kisbi kalkar. Bu levha hangi haneye, dükkana, hamıma konuldu ise muamelesi durmuş ve nihayet hap olmuştur.

Zalimin Kalıru Tedmiri İçin:

Müstehak olan bir zalirnin kahru tedmlrlnl murad edersen cumartesi günü şafakla beraber kalkıp abst alarak ve o zalimin harici şekillerini, dış görünüşlerini göz önüne getirerek kıbleye karşı oturup 1.001 defa "Vel-asri. .. " süre-i şerifesini oku ve her yirmi beşin nihayetinde bir defa:

"Allahümme ya kahharü ya zelbatşiş şeIydi kahhir ve demmir tülanebbl tütüne bihakkı hazihis suretiş şerifeti ve bi hakkı ismikel kahhar."

Söyleyerek bu suretle 1.001 kere okumayı tamam et ve sonra o zalimin ismiyle beraber bu süre-i şerifeyi bir kurşun levha üzerine yazıp fena kokulu bir şeyin dumanına tutarak islendirdikten sonra bir eski kabir içine defnet, o zalim yavaş yavaş helak olur. Burada kahriyye okumak hususundaki hatırlatmalarımızı tekrar eder, dikkatli olmanız için uyarırız.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp