Vesveseden Kurtuluş Duası

VESVESEDEN KURTULUŞ DUASI

İmam-ı Gazali hazretleri buyurdu ki:

Her insana musallat olan en az bir şeytan vardır. Şeytanın vereceği vesveselerden korunmaya çalışmalıdır! Şeytan cahillere daha çok musallat olur. Dinini iyi bilene vesvese veremez. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Kanın damarlarda dolaştığı gibi, şeytan da, insanın vücudunda dolaşır. Açlıkla (az yemekle, oruç tutmakla) onun yollarını daraltın!" "Şeytan, kalbe vesvese verir. Allahü Teala'nın ismi söylenince hemen kaçar. Söylenmezse vesvese vermeye devam eder." Vesvese, dua .ederek, zikrederek azalır ve yok olur. Bunun için, bilhassa günah işleme meyli olduğu zaman, hemen Allah' ı hatırlamaya, onu anmaya çalışmalı, istiğfar, salevat ve dua okuyarak şeytanı uzaklaştırmaya çalışmalıdır! Günahlara tevbe etmelidir! Şeytanın vesvesesinden ve sıkıntılardan kurtulmak için, her gün şu duayı okumalıdır:

"Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allahül-hayy-ül-halim-ülazim-ür-rauf-ül-kerim. Ya Allahül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefs in bima kesebet, hul beyni vebeyne adüvvi!"

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp