Anemi Sınıflandırması

Anemi Sınıflandırması :

Anemi tanısı; rutin laboratuar test sonuçlarına dayalı 3 dallı bir algoritm ile düzenlenebilir. Birinci basamak; eritropoezdeki anomaliyi aşağıdaki 3 fonksiyonel defektten birine sokmaktır:

1. Kırmızı kan hücre üretiminde yetersizlik

2. Hücre matürasyonunda anomali

3. Eritrosit yıkımında artış.

Birinci basamak; tam kan sayımı ve retikülosit indeksine dayanır. Üretimdeki defektler (hipoproliferatif anemiler), kırmızı kan hücre morfolojisinde çok az veya hiç değişiklik olmaksızın retikülosit üretiminde düşme ile karakterizedir. Maturasyon bozuklukları; makrositik veya mikrositik kırmızı kan hücre morfolojisine ek olarak retikülosit üretim indeksinde düşmeye neden olurlar. Aksine, hemolize bağlı artmış kırmızı kan hücre yıkımı olan hastalarda, retikülosit indeksi 3 kattan daha fazla artarken, eritrosit morfolojisinde hastalığa özgü bir değişiklik olmayabilir.

Bir anemiyi tanımlamaktaki bu ilk basamak, hem tanı hem de tedavi için önemlidir. Tanısal bakış açısına göre; her bir kategori sınırlı sayıda ihtimali düşündürür. Bu durum, tanısal seçenekler arasında en iyi ayırım sağlayan testleri organize etmeyi mümkün kılar. Hastanın takibi ve tedavisi de ,fonksiyonel defekte göre çeşitlilik gösterir. Örneğin; araştırmanın başında hastanın transfüzyon yapılmasına, tedaviye nekadar süratli cevap verceğine göre karar verilebilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp