Birincil Miyelin Hastalıkları Özeti

Birincil Miyelin Hastalıkları Özeti :

• Sinir iletiminde miçelinin kritik rolü nedeniyle miyelin hastalıkları yaygın ve ağır nörolojik kusurlara yol açabilir.

• Miyelin hastalıkları demiyelinizun hastalıklar (normal miyelin uygun olmayan nedenlerle bozulmuştur sıklıkla enflamasyondu durumlar nedeniyle) ve dismiyelinizan hastalıklar (altta yatan miyelin yapısının ya da miyelin dönüşümünün anormal olduğu lökodistrofileri de kapsayan metabolik bozukluklardır) olarak gruplandınlabilir.

• Otoimmün demiyelinizun bir hastalık olan multiple skleroz en sık karşılaşılan miyelin hastalığıdır, genç erişkinleri etkiler, tekrarlayan ve duraksayan bir seyri vardır ve sonuçta nörolojik kusurlar ilerileşici şekilde birikir.

• Bağışıklık aracılı demyelinizasyonun daha az sıklıkta karşılaşılan diğer biçimleri sıklıkla enfeksiyonları izler ve daha akut hastalıklardır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp