Elektriksel Zedelenme

Elektriksel Zedelenme :

Ölümlede sonlanabilen elektrik zedelenmeleri, düşük voltaj akımına (işyerinde veya evde), yıldırım çarpması veya yüksek gerilim hattından yüksek voltaj akırruna bağlı olarak meydana gelebilir. Zedelenme, (1) yanıklar ve (2) ventriküler fibrilasyon veya normal elektriksel uyarıların engellenmesi nedeniyle kardiyak ve solunum merkezlerinin durması olmak üzere iki tiptir. Zedelenmenin tipi, şiddeti ve yanığın yaygınlık derecesi vücut içindeki elektrik akırrunın geçtiği yola ve amperine bağlıdır. İşyerlerindeki ve evlerdeki voltaj (120 veya 220V) yeterince yüksektir; düşük dirençli temas bölgelerinde (ıslak deride olduğu gibi) ventriküler fibrilasyonu da içeren ciddi zedelenmelere neden olabilecek yeterli akım vücuda iletilebilir. Eğer akımın geçişi yeterince uzun süreli olursa; giriş ve çıkış bölgelerinde olduğu gibi iç organlarda da yanık oluşturabilir. çoğu evlerde kullanılan alternatif akımın karakteristik bir özelliği, çarpan nesne (çıplak tel ya da elektrik düğmesi) tutulduğunda, tetanik kasılmalara neden olur.

Bu yüzden cismin bırakılması çok güçleşebilir ve akıma maruz kalma süresi de uzar. Bu, elektrik yanıklarının yaygınlığının artmasına neden olabilir ve bazı olgularda göğüs kaslarının kasılması ile asfıksiden ölüm görülebilir. Yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan akımlarda da benzer zedelenme görülür. Ancak, bunlarda akım fazla olduğu için medüller merkezlerin paralizisi ve yaygın yanıklar oluşur. Yıldırım çarpması da yüksek voltajlı elektrik zedelenmesinin klasik bir nedenidir. Elektrik zedelenmesi konusunu bitirmeden önce, elektromanyetik alanlar (EMF) ile karşılaşıldığında sağlığımızın etkilenmesi konusuna da değinmek gerekir. Özellikle yüksek gerilim hattında çalışanlar başta olmak üzere bazı elektrik işçilerinde ve bu alanda oturan çocuklarda yapılan çalışmalarda, bunların bazılarında kanser riskinin arttığı ve özellikle lösemi, lenfoma ve sinir sistemi kanserlerinin görüldüğü bildirilmiştir. Ancak bu bulgulan destekleyen ileri analizler yapılmamıştır. Bununla birlikte, EMF ve rnikrodalga radyasyon yeterince yoğun olduğunda, deride ve deri altı. dokularında yanıklar oluşturabilirler. Radyasyonun her iki formu da kalp pilleri ile etkileşime girebilir

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp