Fibröz Displazi Hastalığının Tanısı

Fibröz Displazi Hastalığının Tanısı

Tutulan kemiğe ve bölgeye göre radyolojik görünüm değişebilir. Bazı ufak lezyonlar kemik iliği ile sınırlı kalırlar. Çok yavaş bir seyir gösterdiklerinden kalın sklerotik bir sınıra sahiptirler ve sabun köpüğü görünümümdedirler. Daha sık rastlanan büyük lezyonlar daha çok eksentrik yerleşimlidirler. Sınırları düzgündür ve kemikte genişleme meydana getirirler. Kemik korteksi incelmiş olmasına karşın sağlamdır. Kemikteki incelme yavaş seyirlidir.

Lezyonda kemik trabeküllerine pek rastlanmaz. Bol fibröz dokuyla karışık örgümsü kemiğe ait ince kemik hatları fibröz displaziye özgü buzlu cam görüntüsünü verir. Uzun kemiklerde lezyon metafiz veya diyafizde saptanır; nadiren epifizi de içine alır. İleri olgularda mikro kırıklara bağlı deformitelere rastlanır (örneğin, femur üst uçda çoban asası deformitesi).Kemik sintigrafisi lezyonun yayıldığı bölümlerde artmış tutulum gösterir. Poliostotik tutulumu göstermek açısından gerekir.Laboratuvar bulgusu yoktur, ancak eşlik eden endokrin bozukluklarına bağlı laboratuvar bulguları vardır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp