Hidrosefali

Hidrosefali :

Beyin omurilik sıvısı (BOS) ventriküllerin içindeki koroid pleksusta üretildikten sonra ventrikül sistemi içinde dolaşarak Luschka ve Magendie deliklerinden kafatasının dışına çıkar. BOS beyin ve spinal kord çevresindeki subaraknoid boşluğu doldurarak sinir sistemi ile sistemi çevreleyen kemik yapılar arasında yastıklayıcı bir bölge oluşturur. BOS geri emilimi araknoid granülasyonlar aracılığı ile gerçekleştirir. Bu sıvırnın volümü BOS üretimi ve geri emilimi arasındaki denge sayesinde sabit kalır. Hidrosefali ventrikül sistemi içinde aşırı BOS birikmesi anlamına gelir.

Olguların birçoğunda BOS akımında bir bozulma ya da BOS geri emilmesinde bulunur; nadir olarak (örneğin koroid pleksususn tümörleri) aşırı BOS üretimi de hidrosefaliye neden olabilir. Kraniyal sütürlerin kapanmasından önceki bebeklik çağında hidrosefali geliştiği zaman kafada bir büyüme olur. Tersine sütürlerin kaynaşmasından sonra ortaya çıkan hidrosefalide kafanın çapında herhangi bir değişiklik olmaksızın ventriküllerde bir genişleme ve kafa içi basıncında bir artış gelişir.

Ventrikül sistemi içinde BüS akışının önünde bir engel bulunduğu zaman ventriküllerin bir bölümünde genişleme olurken kalanında bir değişiklik olmaz. Bu duruma nonkomünikan hidrosefali denilir ve en çok foramen Monro ya da akuadukt Sylviusta kitle olduğu durumlarda ortaya çıkar. Komunikan hidrosefalide ventrikül sisteminin tamamında genişleme olur; bunun en sık nedeni BüS geri ernilmesindeki azalmadır. Hidrosefali ex vacou terimi enfraktlardan ya da dejeneratif bir hastalıktan sonra ortaya çıkabilen beyin parenkimindeki bir kayba ikincil olarak ventrikül sistemindeki genişleme ve bunu dengelersek amaçlı BOS artışını tanımlar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp