Hipoproliferatif Anemiler

Hipoproliferatif Anemiler :

Hipoproliferatif bir anemi (örneğin; eritrosit üretimindeki yetersizlikten kaynaklanan anemi), ilik yapısı veya prekürsör kök hücre havuzundaki hasardan, eritropoetin ile stimülasyonun eksikliğinden veya demir yetersizliğinden kaynaklanabilir. Bu durumdaki hastalarda, sıklıkla orta derecede normositik norm okromik bir anemi mevcuttur. Retikülosit üretim indeksi 2'den ve ilik E/G oranı l/2'den daha azdır. Bilirubin ve LDH gibi kırmızı kan hücre yıkım göstergeleri, normal veya azalmıştır. Bu aslında, hastanın anemisine yeterli yanıtı (kırmızı kan hücre üretiminde artış) vermeyen bir kemik iliğini gösterir.

Klinikte karşılaşılan anemilerin çoğu hipoproliferatiftir. Genellikle kronik hastalıklarla, özellikle de belirgin inflamatuar komponenti olan hastalıklarla ilişkilidir. Demir eksikliği de hipoproliferatif aneminin bir başka önemli nedenidir. Bu nedenle, aneminin nedenin (inflamatuar hastalığın tipi veya demir eksikliğine yol açan kanamanın yeri gibi) bulunması ve tedavi planı için ayrıntılı klinik inceleme gereklidir. İlik hasarlı anemilerin tam olarak tartışılması Bölüm 3'de yer almaktayken, kronik hastalık ilişkili anemiler incelenmiştir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp