Kemik - Veter Refleksleri

Kemik - Veter Refleksleri : Reseptör organı, kasda yer almış olan kas iğcikleridir. Kasın ten- donuna refleks çekici ile ani vurulursa kas gerilir ve bu reseptörler uyarılır Cevap olarak ilgili kasın kontraksiyonu ile tarafta hareket husule gelir.Kemik veter refleksleri; periferik sinir ve ilgili medulla spinalis segmenti veya effektör organı teşkil eden ilgili kasın hastalıklarında azalır veya kaybolurlar.Bu refleksler üst merkezlerin inhibitör etkisinden kurtuldukları zaman (Bk. Ust seviyelerin etkisi) artarlar. Hemipleji ve deserebrasi- yon rijiditesi tipik örnekleri teşkil eder.Aşağıda klinikde önemli olan kemik-veter reflekslerinin aranış tarzı anlatılmıştır. Refleks arkı ile ilgili bilgiler listede verilmiştir.

Biseps refleksi : Dirsek yarı lfeksiyonda iken, M. Biceps’in kiriş yayıntısı üzerine konan baş parmağa çekiçle vurulur. Cevap ön ko- lun fleksiyonudurTriseps relfeksi : Dirsekde M. Triceps tendonu üzerine vurulur. Cevap ön kolun ekstansiyonudur .Stilo-Radial relfeks : Radius’un stiloid çıkıntısı üzerine vurulur. Cevap ön kolun fleksiyonudur .Patella refleksi: Hasta sırt üstü yatarken, bir el dizde yarı flek- siyon yaptıracak tarzda diz ardına konur ve diğer eldeki çekiç ile pa- tella tendonuna vurulur . Veya hasta oturtulur ve aynı yere vurulur .

Cevap bacağın ekstansiyonundan ibarettir. Bu şekilde cevap alınmazsa," refleksi kuvvetlendirmek için, hastanın ellerini sıkması istenir .Aşil refleksi: Hasta yatar veya ayakları dışarda kalacak tarzda muayene masasına diz çökmüş durumda iken Aşil tendonuna refleks çekici ile vurulur. Cevap ayağın plantar fleksiyonudur

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp