Kim Alzheimer Değildir?

Kim Alzheimer Değildir? : Bunama, 100’den fazla değişik nedenle ortaya çıkabilir. Daha önce belirtildiği gibi, Avrupa ve ABD’de yapılan araştırmalarda tüm bunamaların %50-80’ini Alzheimer hastalığının oluşturduğu saptanmış durumda. Başka bir deyişle, bunamaların %20-50’sini Alzheimer dışı nedenler oluşturuyor. Hekimin Alzheimer hastalığı gibi tedavisi olmayan demans tanısı koymadan önce, tedavi edilebilir bunama nedenlerini dışlaması yanında diğer demans tipleriyle de ayırıcı tanı yapması gerekir. Her demans olgusuna Alzheimer hastalığı tanısı konması tedavi edilebilir bunamalarm gözden kaçırılmasına ve Alzheimer tedavisinden yararlanmayacak demans tiplerine yersiz tedavi uygulanmasına yol açar.Demansm çok sayıda sebebi olmasına karşın, daha önce kaydedildiği gibi, dört demans tipi polikliniklere başvuran hastaların %90’ını oluşturur. 

Alzheimer’den sonrakiler fronto-tem- poral demans, Lewy cisimcikli demans ve vasküler demanstır. Ayrıntılarına burada girilmeyecek olan bu tiplerin her birinin farklı klinik tabloları vardır.Alzheimer hastalığı bellek bozukluğunun ön planda ve belirgin olduğu bir demans tipidir. Oysa bellek bozukluğunun başlangıçta belirgin olmayıp daha sonra tabloya eklendiği frontotemporal demans tipleri de vardır. Tekrarlayıcı, şekilli ve ayrıntılı görsel halüsinasyonlarla Parkinson hastalığı bulguları, Alzheimer’e göre, Lewy cisimcikli demansta daha sıktır. Tekrarlayan felçleri takiben ortaya çıkan bunamalar da vasküler demans* olarak adlandırılır.Başlangıç evresindeki bir Alzheimer hastasında herhangi bir duyusal ve hareketle ilgili (felç) belirti ve bulgu ortaya çıkmaz. Bilinç bulanıklığı gelişmez, sara nöbetleri olmaz. Başlangıçta bu belirtilerin belirgin olduğu bunamalarda Alzheimer ihtimalini alt sıralara indirmek gerekir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp