Neonatal Hepatit

Neonatal Hepatit

" Neonatal hepatit hastalığı hakkında bilgiler. "

Neonatal hepatit hastalığı hakkında bilgiler bu makalede yer almaktadır. Neonatal hepatit ile ilgili tüm açıklamaları bu makalede inceleyebilirsiniz...

Neonatal sarılıkla giden ve birçok sebebi olan klinik bir durumdur.

Ana sebepleri:

• idiyopatik (vakaların %50‘si)
• a1- antitripsin eksikliği (%30 vakada)
• Viral hepatitler
• Toxoplazma, rubella, sitomegaiovirüs veya herpes simpleks ile oluşan hepatitler (TORCH grubu)
• Metabolik nedenler, örn: galaktozemi, herediter fruktoz intoleransı
• extrahepatik biliyer atrezi
• konjenital hepatik fibrozis.
Prognoz-Neonatal hepatitli çocuklar genellikle iyileşir. Bununla beraber, biliyer atrezinin sebep olduğu olgular cerrahi safra direnajı operasyonlarına ihtiyaç duyarlar.


SENDE YORUM YAP!

Whatsapp