Protrombotik Özellikler

Protrombotik Özellikler :

Endotel hücreleri genellikle kan pıhtılaşmasını sınırlayıcı özellikler sergilerken, trombosit, koagülasyon proteinleri ve fibrinolitik sistemi etkileyerek protrombotik etki de gösterebilirler. Endotel hasarı subendotelyal kollajene platelet yapışması ile sonuçlanır; bu plateletlerin kollajen ve diğer yüzeylere bağlanması için esansiyel bir kofaktör olan vonWillibrand faktör (vWF) ile oluşur. Hem dolaşan, hem de kollajene bağlı vWF büyük ölçüde normal endotel tarafından sentezlenir. Endotelin kaybı önceden depolanan VWF'in açığa çıkması ve dolaşan vWF'in bazal membrana bağlanmasına yol açar; sonra da plateletler glikoprotein Ib(Gplb) reseptörleri ile bağlamdar .

Endotel hücreleri aynı zamanda sitokinler (örneğin Tümör nekroz faktör (TNF) ve interlökin-I (IL-i» ve bakteri endotoksinleri tarafından da doku faktörü üretimi için uyarılır ki, bu daha sonra göreceğimiz gibi, doku faktörü pıhtılaşma sisteminin ekstrensek yolunu harekete geçirir. Endotel hücreleri aktive faktör IXa ve Xa'nın bağlanması ile bu koagülasyon faktörlerinin katalitik etkilerini artırır. Son olarak endotel hücreleri fibrinolizi baskılayan plazminojen aktivaıôr inhibitörlerini (PALs) de salgılar

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp