Status Astmatikus Nedir?

Status Astmatikus Nedir? : Bu safhadaki hasta uzun süredir devam eden öksürük ve nefes darlığından dolayı yorgun ve halsizdir. Öksürünce göğüs ve karın ağrıları olduğundan öksürmekten adeta sakınmakta ve korkmaktadır; dudakları hafif siyanotiktir. Oturur pozisyonda iki eli oturduğu yere dayalı, hafif öne eğik pozisyondadır. Uzun süreden beri çeşitli ilaçlar kullanmaktadır. Bu hastada bron- şial astım nöbetine sebep: Bronş spazmı, bronş sekresyonu ve bronş mukoza ödemidir. Muayenede vizing ve railer yaygın olarak bulunur. Tedavide adrenalin 1/1000 solüsyonundan 0.3 mİ cilt altına enjekte edilir.

Salbutamol sülfat veya diğer aerosol B-agonistler nebulizer ile verilebilir. Nefes darlığı azalmaz ise bu doz 20-30 dakika ara ile bir veya iki defa daha tekrarlanır. Klinik tabloda değişiklik olmazsa “Status astmatikus” tanısı ile hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir. Bu hastalar uzun süre astım nöbeti içinde olduklarından hastanın tedavisine başlarken, son birkaç gün içinde aldığı ilaçlar ve miktarları sorulmalıdır. Adrenalinin 15 dakika ara ile enjeksiyonu dahil bütün semptoma- tik ilaç tedavisine cevap vermeyen, uzun süre devam eden, ciddi bronş obstruksiyonu içinde olan bronşial astım nöbetine status astmatikus (SA) adı verilir.SA bronş ve bronşial düz kas spazmı, mukoza ödemi ve artan sekresyon sonucu oluşan ciddi bir astım nöbetidir.

Bebek ve çocuklarda bronş mukoza ödemi ve sekresyon önemli neden olurken, erişkinlerde daha çok bronkos- pazm SA’ nin önemli nedeni olmaktadır.SA’da solunum yolu darlığı artarken FRC ve RV yükselir ve PEF düşer. Akciğerlerin ventilas- yonu ve perfüzyonu arasında denge bozulur. Solunum hızında artma neticesinde arteriyel oksijen basıncı (Pa02) ve karbon dioksit basıncı (PaC02) düşer. Solunumun artan yükü, ateş ve kusma, metabolik asidozun ortaya çıkmasına neden olur ve pH düşer. Zamanla artan solunum obstruksiyonu sonucu PaC02 yükselir. Bu nedenle hiperventilasyon içinde olan hastada, azalması beklenen PaC02’in normal veya yükselmiş olması hastalığın prognozu için önemli ve kötü bir işaret sayılır. Zira hasta çok az bir zaman sonra solunum yetmezliğine girer; bunu sıra ile kardiak aritmi, hipoksik beyin hasarı ile birlikte kardio-respiratuar "arrest” ve ölüm takip edebilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp