TENS uygulamasının kontrendikasyonları ve yan etkileri:

TENS uygulamasının kontrendikasyonları ve yan etkileri: :

TENS yöntemi kalp pili (demand tip pacemaker) kullanan hastalarda uygulanmamalıdır. Sabit hızlı kalp pillerinde problem çıkarmaz. Ancak, yine de kalp pili taşıyan hastalara TENS uygulanmamalıdır. Diğer kontrendikasyonlar teoriktir. Çünkü bunlarla ilgili şimdiye kadar yayınlanmış bir komplikasyon yoktur. Yine de bu durumlarda dikkatli olunması ve uygulanmaması doğru olacaktır. Boynun ön yüzüne uygulanmamalıdır çünkü karotid sinüs uyarıldığında

hipotarısiyon olabilir.

TENS'in yan etkileri çok enderdir. Bazı hastalar TENS ile ağrılarında artma

olduğunu bildirmiştir. Bu durum geçicidir. ve genelde ağrı sendromları ile birlikte

fonksiyonel bozukluğu olan hastalarda görülür. En kayda değer yan etki uzun süreli

kullanımda elektrodları cilde tespit etmek için kullanılan yapışkan bantlara bağlı allerjik

dermatittir. Jelin yetersiz kullanımına bağlı elektrodların altında hafif bir eritem olabilir,

yanma veya çimdiklenme hissi duyulabilir. Alerjik reaksiyonlarda flaster, jel veya

elektrod materyali değiştirilmelidir. Çok yaşlı ve ileri derecede mental ya da fıziksel özürü

bulunanlarda TENS kullanımı çeşitli zorluklar yaratabilir.

Ağrı tedavilerinin diğer şekillerinde olduğu gibi TENS'in de belirgin bir plasebo

etkisi vardır. Başlangıçta %30 civarında olan bu etki kısa sürede hızla düşer. Kronik

ağrıyı gidermede erken dönemde % 60 - 80 arasında etkilidir. Bu yüksek etkinlik de

zamanla giderek azalır Akut ve kronik ağrıda semptomatik bir tedavi yöntemi olan TENS'in ciddi yan

etkileri yoktur. Bu yöntem için geliştirilmiş bulunan cihazların taşınması ve kullanımı

kolaydır. Bu cihazlar göreceli olarak ucuzdur. TENS ile en başarılı ve etkili sonuçlar diğer

ağrı tedavi yöntemleri ile birlikte kullanıldığında alınmaktadır..

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp