Teofilin Nedir?

Teofilin Nedir? : Teofilin astım tedavisinde yıllardır kullanılan bir ilaçtır. Ancak son zamanlarda uzun etkili beta adrenerjik ilaçlar daha yaygın kullanılmaktadır. Teofilin hücre içinde 3,5 cAMP nin 5 AMP ye çevrilmesine yardımcı olan fosfodi- asteraz enzimini inhibe ederek kimyasal me- diatörlerin hücre dışına çıkmasına mani olur. Ancak astım tedavisinde asıl etkisini adenozin antagonisti olarak yaptığı düşünülmektedir.

Teofilin gastrointestinal yolla absorbe edilebildiğinden oral yolla da verilebilir. Teofillinin kas içine enjeksiyonu çok ağrılı olduğu için oral, veya intravenöz yolla verilmesi tercih edilir, intravenöz yolla hızlı verilmesi baş ağrısı, kalpte aritmi ve hipotansiyona sebep olabildiğinden 10-20 dakika içinde yavaş yavaş enjekte edilmesi gerekir.intravenöz olarak kullanıldığında ilk yarım saat içinde kilogram başına 6 mg yükleme dozu verilir. Teofilin özellikle merkezi sinir sistemine olan yan etkisi ile, titreme, huzursuzluk, bulantı ve kusmaya sebep olabilir. Teofillinin karaciğerdemetabolize olması genetik olarak kişiden kişiye farklı olduğundan kullanılacak doz serum seviyesine göre ayarlanmalıdır.

Ortalama erişkin doz günde 800-1200 miligram arası kabul edilmektedir. Bu doz ile teofillin serum seviyesi 10-20 mikrogram/ml düzeyinde tutulmaya çalışılmalı ve mutlaka serum seviyeleri takip edilmelidir.Çocuklarda yan etkisi daha kolay ortaya çıkabildiği için doz kilogram başına 10 mg ile başlayıp yavaşça 15 miligrama kadar yükseltilmelidir. Doz yaş ile de değiştiğinden çocuklarda günlük total doz 9 yaşın altında 20 mg/kg , 9- 12 yaşında I 6 mg/kg, 12-16 yaş grubu için 16 mg/kg ve 16 yaşın üstündekiler için 10 mg/kg geçmemelidir.

Fakat yine de idame doz serum teofilin seviyesine göre ayarlanmalıdır.Teofilin serum seviyesi metabolizma bozukluğu sonucunda kalp yetmezliği ve karaciğer hastalıklarında yüksek olabilir. Ayrıca enfeksiyon hastalıkları sırasında, eritromisin ve sime- tidin alanlarda metabolizması azalabilir. Sigara içenlerde teofillin metabolizması hızlanabilir. Kan serum seviyesi 25 mikrogram/ml geçtiği zaman ciddi toksik etkiler başlıyabilir. Çocuklarda konvülzyon ve erişkinlerde kardiak aritmi oluşabilir. Serum teofilin seviyesi 40-50 mikrogram/ml olması ölümle sonuçlanabilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp