Zorlu Vital Kapasite

Zorlu vital kapasite (ZVK), derin bir inspiriyumdan sonra mümkün olduğu kadar zorlu ve hızlı bir ekspirasyonla dışarı atılan hava miktarı olarak tanımlanır. Zorlu ekspirasyon volümleri (ZEV), zorlu vital kapasite testinde bir (ZEV1) ve üç saniyede zorlu ekspirasyon ile dışarı atılan hava miktarlarıdır.

Zorlu ekspirasyon ortası akım hızı (ZEA) zorlu vital kapasitesinin orta yarısındaki (%25 - %75 arası) akım hızını bildirir. Bir saniyede zorlu ekspirasyon volümünün zorlu vital kapasiteye oranı ZEV1/ZVK normalde %75-80'in üzerinde olmalıdır. Bunun altındaki değerler solunum yollarında obstrüksiyon olduğunu gösterir. Restriktif hastalıklarda ise bunun tersine ZEV1/ZVK oranı değişmez. Bu sayede akciğerdeki hastalığın obstruktif (hava akımında bozulma) veya restriktif (akciğer kapasitesinde bozulma) olduğu anlaşılmış olur.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp