Neoplazm Nedir

NEOPLAZM NEDİR

Habis ya da selim bir tümör veya yeni bir oluşumdur.

Normale göre daha hızlı çoğalarak büyüyen ve bu büyümeyi başlatan uyarı kaybolduktan sonra da büyümesini sürdüren anormal doku; aşırı miktarda ve durmaksızın devam eden hücre çoğalması ile tanımlanabilen bir büyüme bozukluğu. Tıbbi terminoloji olarak böyle bir patolojik gelişmeye neoplazm (tümör), olayın kendisine de neoplazi adı verilir.

Neoplazinin kelime anlamı “yeni gelişme”dir. Tümör kelimesi ilk kez iltihabın dokularda neden olduğu şişkinliği ifade etmek için kullanılmıştır. Bugün için bu kelime neoplazm ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Neoplazinin özellikleri ve karmaşıklığı nedeniyle bu tür gelişmelerin tümünü karşılayabilecek tek bir tanım yapmak oldukça zordur. Neoplazm (tümör), büyümesi normal dokularınkinden fazla ve düzensiz olan ve buna yol açan uyarının kesilmesinden sonra aynı yoğunlukta devam eden hastalıklı bir doku kitlesidir.

Benign Neoplazmı

Genel olarak tüm benign tümörler iyi diferansiyedir, yani köken aldıkları dokuya çok benzerler. Malign neoplaziler ise az veya genellikle benign neoplaziler kadar olmasa da, çok benzeyebilirler.

Her iki tümörün büyüme hızı farklıdır. Çoğu benign tümör yıllar içerisinde büyüme göstermez, ya da yavaş ilerler. Çoğu malign tümör ise hızlı büyüyebilir. Genel olarak tümörlerin büyüme hızı diferansiasyonla korele gider. Yani tümör ne kadar az diferansiye ise o kadar hızlı gelişir.

Tümörün bulunduğu yere yapışma durumu Lokal invazyon olarak değerlendirilir. Hemen tüm benign tümörler çevre dokuları ittirerek büyüdükleri için iyi sınırlıdırlar. Bu nedenle çevresinden kolayca sıyrılabilirler.

Malign Neoplazmı

Tümörler ise çevre dokuların içerine doğru ilerlediği (invaze olduğu) için bulundukları organ ve dokulara yapışırlar. Bu nedenle de operasyonları riskli ve zordur.

Malign neoplazmlar lenfatik ve kan damarları yolu ile uzak organlara sıçrayabilir. Cerrahi sonrası tümör tamamıyla çıkartılsa da çoğu kansere uygulanan radyoterapi (ışın tedavisi) tümörün çıktığı alandaki, kemoterapi (ilaç tedavisi) ise damar ve lenfatiklerde olması olası hücreleri öldürerek metastazı önleme amacını taşımaktadır. İstisnalar dışında benign tümörler metastaz yapmazlar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp