Sargı Bezi Nasıl Sarılır

Sargı Bezi Nasıl Sarılır

Genellikle, yaralara, dışardan gelecek enfeksiyonu önlemek, kan ve akmtıyı emdirmek, yaranın, giysilerle temasını önlemek vb. amacıyle sargı uygulanır. Yaraların çoğunun, tedavi edildikten sonra, sarılması gerekmez; ancak, korunma amacıy- le, gayet ince bir sargı kullanılabilir. Yeni açılmış yaraları ise, kapatmak uygundur. Burada, sargı, mümkünse steril gazdan oluşmalıdır. 
 
Bunun mümkün olmadığı durumlarda, yeni yıkanmış çamaşır da kullanılabilir. Bu sargılar, yerlerine sıkıca uygulanmalı ve dışa kan çıktığında, sargıyı değiştirmeden, üstüne daha sıkı bir bandaj uygulamalıdır. Genellikle, gerektiğinden fazla sargı kullanılmaktadır. Bir kesiği sarmak gerekse, çevredeki derinin, havasızlıktan beyazlaşıp yumuşamamasına dikkat etmelidir. Doktor, yaranın açık kalmasını salık verirse, şaşmamak gerekir.

Sargı; Bir yarayı temizledikten sonra üzerine konulan pansumanın kaymasını önlemek için, desteğe (atele) alınmış bir kolu, bacağı kımıldatmamak için kullanılan bezlere sargı adı verilir. Sargılar akan yaraların çevreye bulaşmalarını da önlerler. Sargılar 5, 7, 10, 12 santimetre eninde, 3, 5, 10 metre uzunluğunda tarlatan keten, ya da krepten yapılmış şeritlerdir. Çok sıkı, düzensiz sarılırlarsa kan dolaşımını engelleyebilirler, bunun sonucu olarak da kan dolaşımında durma olabilir, (hele kanın kalbe geri dönmesinde), böyle bir durma daha çok görülür. Sargı uzun müddet durursa baskı yaraları da meydana gelebilir.

Sargı Çeşitleri

Şekillerine göre genellikle üç çeşit sargı vardır.

a) Silindir sargı
b) Üçgen sargı
c) Özel sargı

a) Silindir Sargı
Bunlar rulo şeklindeki sargılardır. Değişik uzunluk ve genişliktedir. Meselâ; gövde için 10-15 cm, bacak için 10 cm, baş ve kol için 5 cm, parmaklar için 2,5 cm eninde olan sargılar kullanılır. Sargıların boyu ise ortalama 1,5-2 m arasındadır.

b) Üçgen Sargı
Bir metrekarelik bez ya da başörtü karşılıklı köşeleri üst üste gelecek şekilde katlandıktan sonra çapraz olarak kesilerek iki üçgen sargı meydana getirilir. Üçgen sargının en uzun kenarına taban, sivri olan ucuna tepe denir. Üçgen sargılar ile göğüs, karın, kol, bacaklar ve saçlı deride olan yaraları sarmak kolaydır. Özellikle kol kırıkları, burkulma, çıkık ve diğer yaralanmalarda yaralı kısım üçgen sargı ile sarılarak dinlendi 

1- İlk yardımcının yüzü sargı yapılacak kişiye doğrudur.
2- Üçgen sargı, tabanı sarılacak kolun karşı tarafındaki omuzdan aşağı doğru inecek ve tepesi de sarılacak kol tarafına doğru gelecek şekilde göğüs üzerine konur.
3- Sarılacak kol, el karşı omuzu gösterecek şekilde göğüs üzerine konulduktan sonra üçgen sargının aşağıdaki ucu karşı taraf omuz üzerinden boyunun arka kısmına getirilir.
4- Boynun arkasında her iki uç düğümlenir.
5- Bundan sonra üçgen sargının tepesi öne doğru kıvrılarak dirsek örtülmüş olur. Sonra tepe kısmı üçgen sargının kendisi üzerine tutturulur.

Özel Sargılar
Bunlar özel amaçlarla kullanılan sargılardır. Bunlar arasında korseler, fıtık bağları, "T" sargısı, kuyruklu sargı, çok kuyruklu sargılar, elâstik sargılar ve alçı sargıları gibi çok çeşitli sargılar bulunmaktadır. Boru şeklinde (Tüp gaz) triko ya da elâstik ağ şeklinde yeni çıkmış sargı materyalleri kullanma kolaylığı göstermektedir.

Sargı Bezi Nedir

Sargı bezi, diğer adıyla bandaj, herhangi bir yaralanma olduğu takdirde yaraya konan pansuman bezini sarmaya ya da sargıyı desteklemeye yarar. Kırıklarda, bölgenin tespiti ve hareketsizliğini sağlamak için de kullanılır. Yarayı dış etkilerden korumak, kol ve bacaklardaki kanamaları durdurmak ve şişlikleri önlemek amacıyla da kullanılır.

Sargı Bezi Ne İşe Yarar

Yara üzerine konulan pansuman malzemelerinin yerinde tutulmasında kullanılır. Ayrıca kırıklarda, bölgenin tespiti ve hareketsizliğini sağlamak için de kullanılır. Bunlardan başka yarayı dış etkilerden korumak, kol ve bacaklardaki kanamaları durdurmak ve şişlikleri önlemek amacıyla da kullanılır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp