Korkaklık

KORKAKLIK (cübn)

Gerek yaratılıştan olarak ve gerekse herhangi bir hastalık vs. gibi arazlardan meydana gelen ürkeklik ve çekingenliğe "korkaklık" denir. Bilhassa erkekler için sevilmeyen bir karakterdir. Nitekim Peygamber Aleyhis-Selâm: "Kişide en kötü şey son derece cimrilik ve son derece korkaklıktır" buyurmuştur."1

* Enes İbni Mâlik (r.a.) de: "Peygamber Aleyhis-Selâm korkaklıktan Allah'a sığınırdı" demiştir."2

* Hz. Ömer (r.a.) ise: "Korkaklık ve cesaret yaratılıştan meydana gelen tabîî bir karakterdir. İşte bu sebeple tedavi ile giderilmesi mümkün değildir" demiştir."3

Kaynaklar:
[1]- S. Kübrâ 9/110 12]- S Kübrâ 9/110 [3]- Nihâye 3/ 359.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp