Kuyruk Yağı

Kuyruk Yağı :

Koyun cinsinin kuyruğundan elde edilen yağa, kuyrukyağı denir. Kuyrukyağı ısıtıcı ve rutubet verici özelliklere sahiptir.

Özellikleri:

Kuyrukyağı mideye zararlıdır. Eğer vücuttaki ağrı-sızı; sertleşme ve kuruluktan meydana gelmişse; adaleleri, sinirleri yumuşatır. Kuyruk yağı siyatik sinirlerini yumuşatır ve iyileştirir.

Nitekim Peygamber Aleyhis-Selâm'ın bu hastalığın iyileşmesi için tavsiye ettiği koyunlar; yavşan ve gelinçiçeği otlarını yayılırlar ki bu otlar; siyatik siniri için çok faydalıdır.

(Bağdadî s. 66-67).

* Enesİbni Mâlik (r.a.)'den rivayet edilen bir Hadîs-i Şerifte Peygamber Aleyhis-Selâm: "Siyatikin tedavisi; ne yaşlı ve ne de genç olan, yaylada otlamış bir koyunun uyluğundan faydalanmak suretiyle olur.

Bu uyluk küçük parçalara bölünerek haşlanıp üç kısma ayrılır, sonra aç karına devamlı olarak her gün bir kısmı yenilir ve et suyundan içilir" buyurmuştur. Hadîsin râvisi derki: "Ben bu tedavi şeklini birçok kişiye tavsiye ettim. Allah'ın izniyle hepsi de iyileştiler.

(/. Mâce tıp H. 3463; Müsned 3/219, S/78; Hâkim tıp 4/ 206).

SİYATİK maddesine de bak.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp