Yatma Şekilleri

Yatma Şekilleri :

Rastgele bir şekilde yatıp uyumak, sağlık için iyi değildir.

Nasıl yatılması ve nasıl uykuya varılmasını da yine Peygamber Aleyhis-Selâm tavsiye etmiştir.

Nitekim Ashâb-ı Suffe (Ashabın fakirlerin)'den ve Gıfâr Oğullarından Tıhfe isimli sahâbî, Peygamber Aleyhis-Selâm'ın evinde karnını doyurduktan sonra mescide giderek yüzü koyun, karnı üzerine yatıp uyumuştur.

Peygamber Aleyhis-Selâm namaz vakti mescide vardığında, o haliyle görmüş ve ayağıyla sallıyarak: "Sana ne oldu ki bu şekilde uyuyorsun. Böyle yatıp uyumak, Allah'ın sevmediği bir uyuma şeklidir" buyurarak, onu ikaz etmiştir."1

Yine Peygamber Aleyhis-Selâm: "Sizden biriniz kafası üzerine (sırt üstü) yattığı zaman, iki bacağından birini diğeri üzerine koymasın!"2

"Sizden biriniz yatağına yatacağı zaman, elbisesinin ucuyla yatağını çırpsın! Çünkü o kimse (yatağından kalkıp gittikten sonra) yatağına ne olduğunu bilemez. Sonra sağ yanı üzerine yatıp şöyle duâ etsin!:

"Ey Rabbim! Senin adınla yanımı yere koydum. Eğer (bu yatışımda) ruhumu alırsan, ona merhamet eyle.

Eğer almayıp salıverirsen, iyi kimseleri koruduğun gibi onu da koru" buyurmuştur."3

Hz. Aişe de şöyle der: "Peygamber Aleyhis-Selâm yatacağı yere vardığı zaman Nâs, Felakve İhlas sûrelerini okur iki eline nefes eder ve ellerini vücuduna
sürerdi."4

Netice: Hadis-i Şeriflerde karnı üzerine yatmak ve böyle uyumak; sırt üstü yatarken bacakları bir biri üzerine atmak ve böylece uyumak yasaklanmış olup sağ tarafa yatması ve böyle uyuması tavsiye edilmiştir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp