Satış Yapmak İçin Dua

Satış Yapmak İçin Dua :

Satış yapmak için okunack dualar şöyle;

"Allahü latifün bi ibadihi yerzüku men yeşaü ve hüvel kaviyyül aziz." (Hergün 9 defa okunacak)

"İnnallahe hüver razzaku zul-kuvvetil metiyn." (Hergün 10 defa okunacak)

"Allâhu ekberu kebîrâ , vel hamdülillâhi kesîrâ , ve sübhânallâhi bükraten ve esîlâ. Ya rezzakü rizkan kesira." (Hergün 3 kere okunacak)

"Ma Şa Allah Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete illâ billahil aliyyil aziym." (Hergün 3 defa okunacak)

"Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül-arşil-azîm." (Hergün 7 defa okunacak)

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp