Doğal Katil (Natural Killer) Hücreler

Doğal Katil (Natural Killer) Hücreler :

Doğal katil (NK) hücreler T ve B lenfositleri yapan ortak lenfoid progenitörden gelişen lenfositlerdir. Ancak NK hücreler doğumsal immünite hücreleridir ve antijenler için çok değişken ve klonlara dağılmış reseptörler ifade etmez. Bu nedenle T ve B hücreler gibi çeşitli spesifitelere sahip değildir. NK hücreler, stres altındaki veya enfekte hücrelerde veya DNA hasarlı hücrelerde ifade edilen molekülleri tanımada, sınırlı bir reseptör seti kullanır ve bu hücreleri öldürür, böylece geri dönüşsüz hasarlanmış hücreleri ve potansiyel virüs kaynaklarını elimine eder.

NK hücreler diğer bir özgül spesifisiteye sahiptir. NK hücreler normal konak hücrelerine salcından sakınmak için normal sağlıklı hücrelerde ekspresse edilen class iMHC self molekülleri tanıyan inhibitör reseptörler taşır. Bu inhibitör reseptörlerin bağlanması tipik olarak aktive edici reseptörlere baskın çıkar ve böylece-NK hücrelerin aktivasyonunu engeller. İnfeksiyonlara(bilhassa viral infeksiyonlar) ve stres, class i MHC molekülleri ekspresyonunun kaybına yol açar. Bu olduğunda,NK hücreler inhibisyonlarından çıkar ve stresle oluşturulmuş aktivatör ligandıara cevap verebilir ve sonuçta sağlıksız konak hücrelerini tahrip eder.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp