Anksiyete İlaçları

Anksiyete İlaçları : Anksiyeteyi azaltan ilaçlann çoğu benzodia- zepin denilen aileye mensuptur. Bunlar genellikle trankilizanlar olarak bilinir ve Valium (diazepam), Librium (klordiazepoksit) ve Ka- naks (alprazolam) gibi ticari adlar altında pazarlanır. Anksiyete ilaçlan gerilimi azaltır ve uyuşukluğa yol açar. Bunlar, tıpkı alkol ve bar- bitüratlar gibi, merkezi sinir sisteminin etkinliğini baskı altına alırlar. Aile hekimleri çoğu kez trankilizanlan yaşamlarının zor dönemlerindeki kişilere yardımcı olmak için önerirler. İlaçlar anksiyete bozukluklannın, alkol bağımlılığının, stresle bağlantılı fiziksel bozukluklann tedavisinde de kullanılır.

Örneğin, fobilerin tedavisinde kullanılan antianksiyete ilaçlan, korku yaratan durumla karşılaşan kişinin gevşemesine yardımcı olmak için sistematik duyarsızlaştırmayla birleştirilebilir.Trankilizanlar kısa vadede yararlı olabilse- ler de, tam olarak yararlı olup olmadıklan tartışılabilir. Bu türden ilaçlardan genellikle fazla şey beklenir ve hatalı kullanılır. Yakın zamanlarakadar (bazı tehlikeler açığa çıkmadan önce) Valium ve Librium ABD’de en çok kullanılan iki ilaç oldu (Julien, 1992). Aşırı dozda trankili- zanın birçok tehlikesi vardır. Anksiyeteyi azaltmak için ilaca bağımlı olmak, kişinin anksi- yetenin nedenini keşfetmesini ve gerilimle başa çıkmak için daha etkin yollan öğrenmesini engelleyebilir.

Daha önemlisi, trankilizanlann uzun süreli kullanılması fiziksel bağımlılığa ya da alışkanlığa yol açabilir (bkz. 6. bölüm). Trankili- zanlar, barbitüratlar gibi bağımlılık yaratıcı olmasa da, tekrar tekrar kullanım nedeniyle tolerans gelişir ve kişi, ilaç kesildiğinde ağır geri çekilme belirtileri gösterir. Trankilizanlar yoğunlaşmayıda güçleştirir, otomobil kullanma performansını azaltır, alkolle birlikte alındığındaysa, ölüme bile yol açabilir.Araştırmacılar, son yıllarda daha önce antidepresan olduğu düşünülen bazı ilaçların ank- siyete belirtilerini de azalttığını keşfettiler. Bu, özellikle serotonin yükseltme inhibitörleri (aşağıya bkz.) için geçerlidir. Bu ilaçlar anksiyete ve depresyonda ortak olan biyokimyasal bozuklukları etkilediğinden, depresyonun yanı sıra anksiyeteyi de azaltabilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp