Sindirim Sistemi Anatomisi

Sindirim Sistemi Anatomisi :

Sindirim sistemi organları iki zardan oluşan ve bütün karın boşluğunu kaplayacak biçimde kıvrılmış bulunan bir torbanın, karınzarının (periton) içinde bulunur. Sindirim sistemimizin anatomisi şöyledir;

Ağız: Dil, dişler ve tükrük bezleri olmak üzere üç çeşit sindirim organından meydana gelir.

Yutak: Ağız boşluğunun arkasında, huni biçiminde bir boşluktur. Yutkunmamızı sağlayan kaslarla çevrilidir.

Yemek Borusu: Diyaframdan geçerek karın boşluğuna girer. Besini mideye iletmekle görevlidir

Kardiya: Yemek borusunun mideye açılan ağzıdır.

Mide: İki delikli bir torba biçimindedir.

Pilor: Midenin barsakla birleşmek üzere açılan kapısıdır.

İnce Barsak: Barsağın, besinlerin mideden çıktıktan sonra girdiği ilk bölümdür. Onikiparmak barsağı (duodonum), boşbarsak (jejunum), kıvrım barsak (ileum) olmak üzere üç bölüme ayrılır.

Karaciğer: İnsan vücudunda bulunan bezlerin en büyüğüdür. Safra salgılar. bu salgı, pankreas salgısındaki lipaz fermenti ile birlikte yağların sabunlaşmasını ve böylece sindirilmesini sağlar.

Pankreas: Salkım biçiminde bir bezdir. Besinlerin kimyasal değişikliği için önemli olan pankreas öz suyunu salgılar.

Kalın Barsak: Kalın barsağın kolon adı verilen ana bölümünde sindirilmiş besinlerin içindeki besleyici bütün sular emilir. Kalın barsağın son parçası olan rektum ise anus ismi verilen ve açılıp kapanışı kaslarla ayarlanan açıklıkla son bulunur.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp