Kulak İçin Düzey A Egzersizleri

Kulak İçin Düzey A Egzersizleri : 2.Kelimenin Uzunluğunun Ayırt Edilmesi

Amaç:
Bu aşamadaki amaç, koklear implant kullanıcısının bir kelime içinde duyduğu hece sayısının tanımasıdır. Kelimenin anlamını bilmesi gerekli değildir.

Yöntem:
Farklı uzunluğu olan iki kelime seçilir. Başlangıçta beş heceden oluşan bir kelime ile tek heceli bir kelimenin uzunluklarının ayırt edilmesi istenir. Örneğin; “Baş” ve “ Tahterevalli”Daha sonra aradaki hece sayısı farkı giderek azaltılmalıdır. Örneğin; 1-4, 2-5, 1-3, 2-4, 3-5, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5.Koklear implant kullanıcısının duyabileceği kelimelere aşinalık kazanması için kendisine uygulama öncesi bir kelime listesi verilir.Uzman, sadece işitsel olarak kelimeleri koklear implant kullanıcısına sunar. Kullanıcı sadece bu kelimeleri dinleyerek “aynı” ya da “farklı” olduklarına karar verir.Baş - baş (aynı)Fırın tepsisi - Fırın tepsisi ( aynı)Baş - Fırın tepsisi (farklı)Koklear implant kullanıcısı duyduğu iki kelimenin “aynı” ya da “farklı” olduğuna karar vermelidir. Kelimelerin anlamlarını bilmesi gerekli değildir.Bir kelime listesinde %90 oranında başarı sağlanınca, aynı kelime listesi bir rehber o

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp