mesane kanseri ameliyatı olanlar yorumları

Mesane Kanseri

Kocam bir böbrek taşı yüzünden hastanede yatarken, mesane tümörü teşhis edilen bir bey aynı odaya yerleştirildi. Artık ameliyat edilemeyecek bir durumdaydı. Yapay olarak beslenen ve artık iyice zayıflamış olan adamcağız, sonunda evinde bakılmak üzere taburcu edildi. Adamın eşine sizin kitabınızı ve bir miktar yakıotu verdim ve bu bitkinin tümörlerle ilgili başarılarını anlattım. Birkaç hafta sonra kadından şu satırları içeren bir mektup geldi: “İçten teşekkürlerimle kitabınızı geri gönderiyorum. Kocam sağlığına kavuştu ve yine 80 kiloya ulaştı. Her şey çok normal. Altı röntgen filmi, tümörsüz ve sağlıklı bir mesaneyi gösteriyor. İnanılır gibi değil! Gerçekten de mucizeler gerçekleşebiliyormuş meğerse! Size çok teşekkür ediyorum, yoksa kocam şimdi kim bilir neredeydi!”

Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane kanseri aşağıdaki yakınmalara neden olabilir:
İdrarda kan görülmesi (bu durumda idrar pas ya da koyu kırmızı renkte görülür)
Mesanenizi boşaltmak için acil ihtiyaç hissetmek
Sık sık idrara çıkma ihtiyacı
İdrar yapma isteğinizin olması ancak idrar çıkmaması
İdrar yaparken çok çaba göstermek
İdrar yaparken ağrı olması
Bu şikayetler mesane kanseri nedeniyle görülebileceği gibi başka hastalıklarda da görülebilir (örnek: enfeksiyon). Bu şikayetleri olan kişiler erken dönemde doktora başvurmalı ve uygun şeklide tedavi edilmelidirler.

Mesena Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri tedavi seçenekleri cerrahi, kemoterapi, biyolojik tedavi ve radyoterapidir. Tedavi yönteminin seçimi aşağıdaki faktörler bağlıdır:
Tümörün mesanedeki yerleşimine
Tümörün kas tabakasını veya mesane dışındaki çevre dokulara yayılım yapıp yapmadığına
Tümörün vücudun diğer bölgelerine yayılım yapıp yapmadığına
Tümörün derecesine
Hastanın yaşı ve genel sağlık durumuna
Tedavi kararı verilmesinde hasta ürolog, radyasyon onkoloğu ve medikal onkoloğun olduğu deneyimli bir ekip tarafından görülmelidir. Seçilecek tedavinin olası sonuçları ve yan etkileri açısından hasta bilgilendirilmelidir.

Cerrahi
Cerrahi bir çok mesane kanserli hastada kullanılan tedavi yöntemidir. Cerrahi alternatifleri aşağıda listelenmiştir.
Transüretral rezeksiyon(TUR): Evre 0 ve 1 mesane kanserinde sistoskopi yardımıyla genel veya spinal anestezi altında tümörün çıkarılması mümkün olmaktadır. Sistoskopi yardımıyla kesici alet mesanenin içine gönderilip tümörün çıkarılması mümkün olmaktadır. TUR operasyonu tekrarlanabilir ve bu tip bir cerrahiden sonra kemotearpi veya biyolojik tedavi uygulanabilir. TUR’dan sonraki birkaç gün boyunca idrarda kan, idrar yaparken ağrı gözlenebilir.

Açık cerrahi: Ürolojik cerrah vücudnuza yaptığı bir kesi ile mesanenin bir kısmını ya da tamamını çıkarır.
Kısmi sistektomi: Mesanede tek ve küçük tümör varlığında cerrahın tüm mesaneyi çıkarmasına gerek olmayabilir ve kısmi olarak mesane çıkarılır. Bu tip ameliyattan sonra idrar tutma ile ilgili şikayetler olabilir ancak zamanla düzelebilir.

Radikal sistektomi: Tüm mesanenin çıkarılmasıdır. Evre II ve III mesane kasnerlerinde tüm mesane çıkarılmaktadır. Cerrah mesaneyi, çevresindek, lenf bezlerini, ve üretranın bir kısmını çıkarır. İlave olarak erkek hastalarda prostat, kadın hastalarda da rahim çıkarılır.Mesane çıkarıldığı için idrarın depolanması için cerrah ya barsaklardan yeni bir mesane oluşturur ya da idrar vücdun dışında bir torba da toplanır. Prostat veya rahim çıkarıldığında bu hastaların çocuk sahibi olmaları mümkün olmaz. Mesane operasyonları hastalarda seksüel işlev bozuklukları meydana getirir.
Operasyondan sonra iyileşme süresi biraz zaman almakta ve bu sürede hastalar yorgun ve halsiz hissetmektedirler. Ağrıya yönelik ilaçlara gerek duyulabilmektedir. TUR ya da kısmi istektomi sonrası üretranın iyileşmesi için zamana gerek vardır ve idrarın başaltılması için idrar sondası kullanılmaktadır. Sonda 5 gün ile 3 hafta kadar bir süre boyunca hastalarda kalır.

Kemoterapi (ilaç tedavisi)
Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaç tedavisidir. Kemoterapi cerrahiden önce ya da sonra verilebilir. Kemoterapi mesanenin içine, ağız yoluyla veya damardan verilebilir. Kemoterapi genelde sikluslar halinde ve arada dinlenme süreleri olacak şekilde verilir. Kemoterapinin veriliş yoluna, dozuna ve hastaya bağlı bazı yan etkiler oluşabilir.

Kan hücreleri: Kemoterapi ilaçları sağlıklı kan hücrelerinin sayısını azaltır ve enfeksiyonlara, kanamaya eğilim yaratır ve yorgunluk ve halsizliğe neden olur. Eğer kan hücrelerinin sayısı çok düşerse kemoterapi dozu azaltılır veya kesilir.
Saç kaybı: Bazı kemoterapi ilaçları uygulandığında saç kaybı olur ama tedavi bitiminden sonra saçlar renk ve yapısı biraz farklı olacak şekilde tekrar çıkar.

Sindirim sistemi: Kemoterapiye bağlı iştah kaybı, bulantı, kusma , ağız ve duadaklarda yaralar oluşabilir. Bu dönemde destek tedavilerle bu yan etkiler azaltılır.

Biyolojik tedaviler
Erken evre mesane kanserli hastalara bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla BCG adı verilen zayıflatılmış bakteri içeren bir solüsyon uygulanır. TUR uygulandıktan birkaç hafta sonra sonda yardımıyla BCG mesane için everilir ve orada yaklaşık 2 saat kalması sağlanır. BCG haftada 1 olacak şekilde 6 hafta boyunca uygulanır. Bu uygulama kanserin tekrarlamasını engellemek amacıyla yapılır. BCG tedavisi sırasında sık idrara çıkma, idrarda kanama, halsizlik, ateş ve terleme gözlenebilir.

Radyoterapi
Radyoterapi (ışın tedavisi/şua tedavisi) yüksek enerjili ışınların kanseri yok etmesi amacıyla kullanılmasıdır. Cerrahi sonrası uygulanabileceği gibi esas olarak kasa kadar ilerlemiş mesane kanseri hastalarında kemoterapi ile birlikte cerrahi yerine kullanılır. Böylece hastaların mesaneleri yerinde kalarak tedavi şansı sağlanmış olur. Radyoterapi haftanın 5 günü, yaklaşık 15-30 dakika süresince ve 5-6 hafta boyunca uygulanır. Radyoterapi ağrısız bir tedavi olup kendine has bazı yan etkileri vardır. Halsizlik, ishal, bulantı ve idrar yollarında bazı şikayetlere neden olur.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp