Antidepresan İlaç

Antidepresan İlaç :

Depresyonu olan kişilerin %80'i ilk başlanılan ilaca yanıt verir; yanıt ikinci haftadan sonra başlar ve ortalama 1.5-2.5 ay içinde hastalık öncesi duruma tam dönmenin gerçekleşmesi beklenir.

İlk iki hafta içinde ise depresyonun anksiyete (huzursuzluk, kaygı, stres) belirtileri az ya da çok azalmaya başlar.

Antidepresanların yeterince tanınmaması nedeniyle bu ilaçların bağımlılık oluşturabileceği, uzun süre kullanımında kalıcı yan etkiler yapabileceği hekimler arasında bile yaygın ama YANLIŞ bir kanıdır.

Tedavi edilmemiş ya da yeterli tedavi edilmemiş depresyon kronikleşebilmektedir; bu durum kişinin iş ve aile yaşamındaki kayıplarının devam etmesine yol açmaktadır.

Antidepresanlar farklı dozlarda tedavi edici etkiye sahiptirler; depresyonun tedavi edilebilmesi için gereken bu dozlara "minimum etkin doz" denmektedir ve araştırmalar sonucu bulunmuştur. Bu belirtilen minimum etkin dozların altındaki dozlarda depresyon tedavi olmamaktadır ya da sadece kısmi bir yanıt elde edilebilmektedir.

Kimi depresyon hastalarında minimum etkin doz iyileştirmeye yetmeyebilmektedir. Bu durumda doz artırımına gidilebilmektedir.

Hemen tüm antidepresanlar birden kesildiklerinde kesilme belirtileri denen belirtilere yol açar. Bu durum hasta tarafından "keser kesmez rahatsızlandım" biçiminde yorumlanır. Sinirlilik, uykusuzluk, huzursuzluk en sık görülen kesilme belirtileridir; bu gibi kesilme belirtileri azalarak yaklaşık 2-4 gün sürer. Bu nedenle antidepresanların kesilirken de doktora danışılarak kesilmesi gerekmektedir.

Yan etkisi olmayan antidepresan bulunmamaktadır; ancak bu yan etkiler başlangıçta görülür ve çoğuna 10-15 gün sonra tolerans gelişir. Her antidepresan, uyuşukluk, sersemlik vb yapmaz. Bunları yapmayan antidepresanlar ilaçlar da vardır.

Depresyonda tam iyileşmenin ne zaman olduğu konusu oldukça tartışmalıdır; ancak geniş bir kesim tarafından, tam remisyon durumu gerçekleştikten 12 ay sonra hasta tam iyileşmiş olarak kabul edilmektedir. Bu 12 ay boyunca hafif de olsa hiçbir depresyon belirtisinin ya da bir depresyon atağının bulunmaması gerekmektedir. Başka bir deyişle 12 ay süren tam remisyon durumu iyileşme olarak adlandırılmaktadır.

Depresyona anksiyete belirtilerinin eşlik ettiği durumlarda, hastaların sıklıkla duygulanımlarındaki çökkünlüğü inkar ettikleri ya da fark etmedikleri ve halsizlik, dikkat azalması ve uykusuzluk gibi diğer depresyon belirtilerini de anksiyeteye atfettikleri görülür.

Depresyon tanısının zayıflık olarak algılanması, buna karşın anksiyetenin stresli yaşam koşullarına karşı doğal bir tepki olarak görülmesi, bu durumu daha da pekiştirebilmektedir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp