Çıkıklar Tedavi

Çıkıklar Tedavi : Travmatik çıkık durumunda ilk önlem hastayı dinlenmeye almak ve çıkan bölümü hareketsiz hale getirmektir. Çıkığın çok karmaşık göründüğü, anestezisizyerine yerleştirilemediği ya da uzman müdahalesi gerektiren bir bölgede olduğu durumlarda, çıkığı yerine yerleştirmek için boş yere zorlamamak gerekir. Lezyonlu bölümü hareketsiz hale getirip destekledikten sonra hastayı hemen hastaneye ulaştırma yoluna gidilmelidir.

• Altçene çıkığı. Esneme, aşın büyük lokma, diş çekimi gibi nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Şiddetli bir ağn verir ve ağız açık kalır. Yardımeden kişi ağır bir gazlı bezle ya da mendille örttüğü başparmaklarını hastanın ağzına sokar ve olabildiğince dibe doğru alt azıdişlere kadar uzatır. Bu arada iki elinin öbür parmaklarıyla hastanın çenesini güçlü bir biçimde kavrar. Başparmaklarım sertçe bastırarak altçeneyi aşağıya doğru çekerek eklem yüzeylerini karşı karşıya getirmeye çalışır. Bu başarıldıktan sonra altçene hafifçe yukarıya itilerek eklem yüzeylerinin oturması sağlanır.

• Omuz çıkığı. En sık görülen çıkık türüdür. Genellikle humerusun (üstkol kemiği) eklem başının öne doğru kayarak kürek kemiğinden ayrılmasıyla ortaya çıkar. Bu bölgeden geçen damarların ve sinir demetlerin de örselenmesi omuz çıkığını tehlikeli duruma getirebilir. Yerine yerleştirmenin çok ağnlı olması ve hasarlara yol açabilmesi nedeniyle, eklemin boyna tutturulmuş bir üçgen bandajla hareketsiz hale getirilmesi ve hastanın hastaneye götürülmesi önerilir. Hastaneye gitme olanağı yoksa, yerine yerleştirme denenebilir. Bu durumda en sık kullanılan iki yöntem vardır. Birincisinde hasta sert bir masaya sırtüstü yatırılır.

Çıkığı yerine koyacak kişi bir ayağım yere, öbür ayağım hastanın çıkık omuz tarafındaki koltukaltına koyar ve bu ayağının topuğunu, çıkık hume- rus başımn üzerine gelecek biçimde yerleştirir. İki eliyle çıkık taraftaki kolu kendine çekerken, topuğuyla kemiği yukarıya doğru iter. Bu arada çekilen kolu yavaş yavaş dışa döndürmek, yerineyerleştirme işlemini kolaylaştırır. Bu manevraya "Hipokrat manevrası" denir. Manevra başarılı olursa humerus başının yerine girmesi tipik ve net bir sesle anlaşılır. Manevra başarılı olmazsa yeniden denemeye girişmemek gerekir.

"Kocher manevrası" olarak adlandırılan ikinci yöntemde ise hasta yatırılır. Çıkık taraftaki dirsek önce vücuttan ayrılacak biçimde çekilir ve aynı anda dışa döndürülür. Daha sonra dirseğin vücuda değmesini sağlayacak biçimde kol vücuda yaklaştırılırken içe döndürülür. Bu manevra sırasında da oturma sesi belirgindir. Ama bu manevrakesinlikle hekim tarafından uygulanmalıdır. Çünkü çıkık humerus başını zorlayarak kırığa yol açma olasılığı yüksektir.• Parmak çıkığı. Başparmak ve ikinci parmak ile tarak kemiği arasındaki eklem çıkıklan dışında, parmak çıkıklan- nın yerine konması oldukça basittir. Yardım eden kişi bir elin parmaklanyla çıkık parmağı lezyonun üstünden, öbür elin parmaklanyla da lezyonun altından kavrar. Parmağı hareketsiz tutarak, düz bir çizgi yönünde güçlü bir biçimde çeker. Böylece eklem başlan yerlerine konmuş olur.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp