işitme nasıl gerçekleşir

İŞİTME NEDİR:
Atmosferde oluşan ses dalgalarının kulağımız tarafından toplanmasından, beyindeki merkezlerde karakter ve anlam olarak algılanmasına kadar olan süreç işitme olarak adlandırılır.

SES NEDİR:
Ses enerjisi bir titreşimdir. Maddeden oluşan bir ortamda yayılan mekanik bir titreşim dalgasıdır. Bir klinisyene göre ise ses, işitme duyusunun uyaranıdır.

SES FREKANSI NEDİR:
Bir saniyede oluşan titreşimlerin sayısına ses frekansı denir. Ses frekans birimi Hertz (Hz)'dir. Frekansı arttıkça ses tizleşir (incelir). Düşük frekanslı sesler pes (kalın) sesleri oluşturur. İnsan kulağı 16 ile 20000 Hz arasındaki sesleri işitebilir. Saniyede titreşimi 16'dan az olan seslere subsonik, 20000 üzerinde olanlara ise ultrasonik sesler denir.

SESİN ŞİDDETİ NEDİR:
Sesin kulak tarafından duyulan yüksekliğine sesin şiddeti denir. Şiddet birimi desibel'dir (dB). Desibel insan kulağının işitebildiği en küçük ses şiddetidir.
Fısıltı sesi 30 dB
Konuşma sesi 40-60 dB
Bağırma sesi 80-90 dB
Uçağın kalkışı 120-140 dB
Tüfek patlaması (yakın Mesafe) 130 dB

ODYOMETRİK MUAYENE NEDİR:
İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesine odyometrik muayene denir. Bu ölçümlerde kullanılan cihazlara odyometre denir.

İşitme iki şekilde gerçekleşir;
1- Hava yolu ile (air conduction)
2- Kemik yolu ile (bone conduction)
Normal işiten bir kulakta hava yolu ile işitme kemik yolu ile işitmeden iki kat daha fazladır.

İŞİTME KAYIPLARI KAÇ ÇEŞİTTİR:

İşitme kayıpları üçe ayrılır:
1- İletim tipi işitme kayıpları: Sesin iç kulağa kadar olan iletiminde bir patoloji (bozukluk) mevcuttur. Bu dış ve orta kulaktaki bir lezyona bağlı olabilir.
2- Sensorianeural tip işitme kaybı: İç kulak veya 8. sinir (işitme ve denge siniri) iletimindeki herhangibir bozukluğa bağlı işitme kayıplarıdır.
3 Mikst tip işitme kaybı: Hem iletim hemde sensorianeural olan işitme kayıplarıdır.

İŞİTME KAYBI DERECELERİ NELERDİR:
0-20 dB işitme kaybı, Çok hafif işitme kaybı
20-40 dB işitme kaybı, Hafif işitme kaybı
40-60 dB işitme kaybı, Orta derecede işitme kaybı
60-80 dB işitme kaybı, Belirgin işitme kaybı
80-100 dB işitme kaybı, İleri derece işitme kaybı
100 dB ve üzeri Total'a yakın işitme kaybı

ODYOMETRİK İNCELEME YÖNTEMLERİ NELERDİR:
1- Tonal Odyometri:
A- Tonal Eşik Odyometri: Saf ton sesler vererek işitme eşiğini saptayan subjektif bir yöntemdir.
B- Eşik Üstü (Supraliminer) Odyometri: Minimal eşitme eşiği ile maksimal işitme eşiği arasında kalan işitme alanındaki işitme bozukluklarını araştırır.
2- Vokal Odyometri (konuşma odyomtrisi): İnsan sesini ses uyaranı olarak kullanarak odyometrik değerlendirme yapmaya konuşma odyometrisi denir.
3- Objektif Odyometri:

- Empedans odyometri
- Elektroensefalografik odyometri (ERA)
- Elektrokokleagrafi (ECochG)
- Beyin sapı uyarılmış cevap odyometrisi (BERA)

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp