Kan Hastalıkları Teşhisi

Kan Hastalıkları Teşhisi :


Akut veya kronik inflamatuar hastalığı, renal hasarı veya hipometabolik durumuyla birlikte hipoproliferatif anemisi olan hastaların teşhisine yaklaşım primer hastalığın doğası ve şiddeti ile aneminin şiddetine bağlıdır. Mademki ilerleyici renal hastalığı olan bir hastada orta-hafif derecede bir anemi öngörülebilir, hastayı diğer muhtemel anemi nedenleri yönünden tekrar tekrar değerlendirmeye daha az gerek vardır. Akut veya kronik inflamatuar hastalığı olan aneminin tanımlanması bozukluğu teşhis etmede ve şiddetini değerlendirmede yardımcı olabilir. Bu durumda hafif bir anemi bile serum ferritin seviyelerini içeren CBC, retikülosit sayımı ve serum demir çalışmaları ile değerlendirilmelidir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp