Alzheimer Hastalığında Konuşma Bozukluğu

Alzheimer Hastalığında Konuşma Bozukluğu : Alzheimer hastalığı heceleme bozukluğu (dizartri) olmasa da lisan bozukluğu (afazi) ortaya çıkarır. Lisan bozukluğu başlangıçta belirgin olmaz ama hastalığın ilerlemesiyle klinik tabloya eklenir. Bazen de hastalık konuşma bozukluğuyla başlar. İlk belirti kelime bulma zorluğu olabilir. Günlük konuşmada kullanılan bardak, kalem, tarak vb. basit kelimeler hasta tarafından bulunamaz. Bu eksiklik, hasta tarafından “yani,” “şey,” “falan” gibi her anlama gelebilen kelimelerle ya da “içmek için,” “yazmak için,” gibi sözlü tanımlamalarla veya cismin fonksiyonu organlarla taklit edilerek tanımlanır. Cümlelerdeki kelime sayısı giderek azalır.

Bazı kelimelerin yerini o lisanda olmayan uydurma kelimeler alır. Cümlenin gramer yapısı bozulur ve anlaşılması zor ifadeler çıkar. Hasta meramını ifade edemezken kendine söylenilenleri de anlamaz hale gelir. Söylediklerini ve söylenenleri anlamadığı için hatalarınm farkında olmaz ve düzeltme yoluna gidemez. Hatalı ifadelerinin muhatabı tarafından anlaşılması için ısrarcı da olabilir. Bu durum hastayla karşısındaki arasında iletişim bozukluğuna ve hastanın sinirlenmesine yol açabilir. Hastalığın son evresinde ise hasta tamamen konuşamaz duruma gelir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp