Vitir Namazından Sonra Okunacak Dua

Vitir Namazından Sonra Okunacak Dua: Vitir namazında okunacak sureler ve ondan sonra okunacak dualar için aşağıdaki makaleyi okuyunuz.

Üç rekât vitir namazı kılan kimse için, birinci rekâtta Fatiha’dan sonra “EI-Alâ” sûresini, ikinci rekâtta “Kâfirûn” sûresini ve üçüncü rekâtta da “Ihlâs” sûresini ve Muavvizeteyni (Felak ve Nas sûrelerini) okumak (Şafî’î mezhebinde) sünnettir.

Eğer birinci rekâtta okuyacağı “EI-Alâ” süreyi unutursa, ikinci rekâtta “Kâfinin” sûresi ile onu okur. Eğer ikinci rekâtta “Kâfirim” sûresini oku­mayı unutursa, onu, üçüncü rekâtta “îhlâs ve Muavvizeteyn” süreleriyle beraber okur.

231- Ubeyy ibni Kâ’b'dan sahih bir isnad ile rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:

“Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, vitir namazından selâm verdiği zaman şöyle derdi:

‘ Sübhâne ’1-m eliki ’1-kuddûsi

(Her şeye mâlik olup her şeyden yüce olan varlığı bütün noksanlıklardan tenzih ederim)”[57]

232- Hazreti Ali’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre:

“Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, vitir namazının sonunda şunu derdi:

“Allâhümme innî eûzü bivechike’l-kerîmi, ve kelimâtikettâmmeti, min ukûbeüke ve eûzü bike minke. Lâ uhsî senâen aîeyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.

(Allah’ım! Senin gazabından nzâna sığınırım. Azabından afiyetine sığı­nının. Senden (helak etmenden) Sana sığınırım. Sana yaraşır övgüyü sayıp tamamlayamam, Sen kendini övdüğün gibisin.”‘

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp