Pseudomonas Bulaşma Yolları

Pseudomonas Bulaşma Yolları

Pseudomonas pyocyanea, yara, yanık ve idrar yollarını enfekte eden bir gram-negatif basildir. Antibiyotiklerin ve bilinen dezenfektanların çoğuna karşı dirençli olduğundan, hastanelerde ve sağlam kişilerin bağırsaklarıyle deri yüzeylerinde bol miktarda bulunur. Bu tür bir enfeksiyon yerleştiği zaman, iyileştirmek çok zordur.

S. aureus, sağlıklı kişilerin %30’unun anterior burun deliklerindeki deride kolonize olmuştur. Bu nedenle, sağlıklı taşıyıcılardan KF hastalarına bulaşma el teması yoluyla olmaktadır. Metisilin dirençli S. aureus’un (MRSA) KF olmayan hastalardan KF hastalarına veya KF hastasından KF hastasına bulaşması da bildirilmiştir ve hastanede bu bulaşma daha sık olmaktadır 1.

P. aeruginosa, suda yaşayan ve tuza hassas bir mikroorganizmadır. Genellikle kirli su kaynaklarında, hastane lavabolarında, tuvalet ve duşlarda, dişçi aletlerinde, iyi klorlanmamış yüzme havuzlarında, hava nemlendiricilerinde ve su içeren birçok tıbbi alette bulunur. P. aeruginosa, protein veya balgam gibi diğer organik maddeler içeren ortamlarda da uzun süre yaşar. P. aeruginosa aerosolleri, nebulizatör, tuvalet, lavabo ve dişçi aletleri gibi kontamine rezervuarlardan ortaya çıkar ve KF hastaları P. aeruginosa ile enfekte olur. P. aeruginosa, KF merkezlerinde sağlık personelinin ve hastaların ellerinde ve öksüren KF hastaların bulunduğu ortamın havasında bulunabilir. Önemli bir P. aeruginosa kaynağı da kronik olarak P. aeruginosa ile enfekte olan KF hastalarıdır 1,2.

B. cepacia kompleksi bakterileri, toprakta ve bitkilerde yaşayan mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar, çevreden insanlara bulaşır; KF hastalarında çapraz enfeksiyon da bildirilmiştir 1,2.

Nontüberküloz mikobakteriler (NTM) de dişçi aletleri dahil, birçok su içeren rezervuarlarda bulunur. Tıbbi aletlerin yetersiz dezenfeksiyonu ya da sterilizasyonu sonucunda ya da çevresel bulaşma sonucunda hastanelerde salgınlar olabilir. Bu aletlerin kullanımıyla insandan insana geçiş bildirilmemiştir. Antibiyotik tedavisinin de KF hastalarında NTM ile kolonizasyon ya da enfeksiyon riskini artırmaktadır 1.

KF hastalarında Aspergillus türleri ile enfeksiyon, antibiyotik tedavisi sonucu olabilir. Özellikle hastane içindeki inşaatlar nedeniyle aerosolize olup hastaları enfekte edebilir 1.

KF hastalarında bulaşma, direkt hastadan hastaya, sağlıklı taşıyıcılardan hastaya, çevresel kaynaklardan hastaya olabilmektedir. KF hastalarının çoğu, hayat boyu aynı mikroorganizmayı taşıyabilmektedir ve özellikle kardeşler arasında çapraz enfeksiyon meydana gelebilmektedir 1. Fakat sıklıkla P. aeruginosa’nın ilk olarak nereden bulaştığı bilinmemektedir. Bulaşma yollarının saptanabilmesi için tiplendirme metodları kullanılmaktadır. KF’te kronik enfeksiyonda bakterilerde fenotipik değişiklikler olabileceği için mikroorganizmaların tanımlanabilmesi için genetik yöntemler kullanılmaktadır. 

Pseudomonas Nedir?

Pseudomonas, Pseudomonadaceae familyasından tamamı katalaz pozitif, gram negatif, aerobik, polar flagellası ile hareket edebilen çubuk şekilli bakterileri içeren cins.

Son derece önemli olan bu cinsin türlerinin bazıları oksidaz pozitif, bazıları oksidaz negatiftir. Bazı türleri insan, hayvan ve bitki patojenidir. Pseudomanas'ları gıdalar için önemli kılan pek çok özelliğe sahiptirler. Bazı türleri proteolitik ve lipolitik aktivite göstermektedir. Aerobik olmaları nedeniyle gıdaların yüzeyinde hızla gelişebilmeleri için gerekli gelişme faktörleri ve vitaminleri sentezleme yeteneğindedirler. Psikrofil, mezofil veya psikrotrof türleri vardır. Özellikle soğukta saklanan et, tavuk eti, yumurta ve deniz ürünlerinin birinci derecede bozulma etmenidirler. Bazı gıda maddeleri üzerinde Pseudomonas fluoresans yeşilimtrak, P. nigrificans siyah, diğer türleri ise kahverengi pigment oluştururlar. Isı ve radyoasyonla kolayca öldürülürler, oksijen olmadığı zaman ve 42° üzerinde üreyemezler ve kurumaya dirençlilikleri zayıftır. Pseudomonas aeruginosa saprofit bir tür olmakla birlikte gastroenterik hastalıklara neden olabilir.

Pseudomans Tedavisi

Bakteri, virüs ve mantar gibi mikroplar her yerde yaygın olarak bulunmaktadırlar. Bu mikropların bir kısmı sağlık için zararlı değil, hatta faydalıdırlar. Ancak bazı bakteri ve virüs tiplerinin hastalıklara yol açacak özellikleri vardır. KF hastalığında solunum yoluyla alınan mikroplar özellikle önemlidir. Bu mikroplardan korunmak için alınacak tedbirler bizleri birçok ciddi hastalıktan koruyacaktır.

Pseudomans Belirtileri

Malleus özellikle tek tırnaklıların akut ve kronik seyirli bulaşıcı bir hastalığıdır. İnfeksiyon deride, solunum sisteminde ve iç organlarda nodul ve ülserlerin meydana gelmesiyle karekterize olur. Zoonoz bir hastalıktır.

P. aeruginosa genellikle sistemik infeksiyonlara neden olmaktadır. Üriner sistem ile ilgili birçok hastalıktan sorumludur.
Melioidozis’li hayvanlarda genel olarak yüksek ateş, iştahsızlık, dehidrasyon, depresyon ve kutanöz abseler dikkat çeker.

Pseudomonas Aeruginosa Nedir 

Çoğu toprak ve suda bulunur. Glikozu oksidasyon yoluyla parçalayan fakat fermentasyon yapmayan bakterilerdir.

Katalaz (+), insan patojeni, gram (-), sitrat (+), metil kırmızısı (-), Voges Proskauer(-), aerobik, polar flagellası (0,5*1,5-3 mikron boyutlarınada) ile hareket edebilen çubuk şekilli bakterilerdir. Ekseriye tek hücreler halinde görünürler, fakat bazen üreme esnasında birkaç hücre bitişik kalarak kısa zincirler teşkil ettikleri görülür. Genç kültürler, üzerinde büyüyebildiği ortamlarda genellikle mavi-yeşil bir pigment çıkarır. Kültür yaşlandıkça bu renkler kahverengine döner. Proteolitik ve lipolitik aktivite göstermektedirler. Aerobik olmaları nedeni ile gıdaların yüzeyinde hızlı gelişebilmeleri sonucu okside ürünler ve mukoz madde oluştururlar. Kendi gelişmeleri için gerekli gelişme faktörleri ve vitaminleri sentezleme yeteneğindedirler.

Diğer Pseudomonadlar gibi Pseudomonas aeruginosa da piyosiyanin {mavi-yeşil), piyorubin (kırmızı-kahverengi) ve flöressein (yeşil-sarı ve flöresan) gibi pigmentler üretir. Flöresseini tüm Pseudomaslar oluşturablirken; piyosiyanini sadece Pseudomonas aeruginosa oluşturabilir. Pseudomonadların pigment üretimlerini arttırmak için Pseudomonas agar P-F gibi özel besiyerleri geliştirilmiştir. Hemoglobini tam olarak hemoliz ettiğinden kanlı agar besiyerindeki kolonilerin etrafında temiz ve berrak zon oluşturur. Pseudomonas aeruginosa in-vitro koşullarda, inci beyazı koloni görüntüsü ve üzümsü kokusuyla tanınır. Organizmanın kesin tanısı 42 °C de üreme yetisinin ve pigment üretiminin incelenmesiyle konur. Kurumaya dirençlilikleri zayıftır. Pseudomonas aeruginosa motorin ve karosen içinde büyüyebilir. Süt içindede iyi ürer, sütün pıhtılaşmasında ve çıkardığı pigmentten dolayı yeşil renk almasına neden olur. Bu özelliği sayesinde “hidrokarbon kullanan bakteriler (HUM)“ ünvanını kazanmıştır. HUM bakterileri mikrobiyal korozyona sebep olurlar. HUM bakterileri, hidrokarbon bazlı yakıtların üzerinde bazen yanlışlıkla “algae“ olarak adlandırılan, koyu yeşil ve jölemsi katmanlar oluştururlar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp